Peuter-Kleutertheater
Voorstellingen
Workshops
Onderwijs
Kerst en Sinterklaas
Contact en Informatie
Sinds 1991 produceert en speelt Kindertheater Kijk Haar Nou uit Rotterdam voor ons Theaterbureau De Kleine Muze o.m. voorstellingen voor peuters en kleuters. Nu de vraag steeds meer groeit voor professioneel peutertheater en kleutertheater, bleek er een grote behoefte te bestaan voor een aparte site waar specifiek over deze theatervorm informatie gevonden kan worden. Hieruit blijkt dat deze theatervorm steeds meer serieus genomen wordt als basisvorming voor theater en cultuur. Daarnaast blijkt deze theatervorm uitermate geschikt voor ondersteuning voor o.m. (taal)onderwijs en sociale vorming. Maar de basis blijft natuurlijk een vrolijk en vooral interactieve kennismaking met de wondere wereld van het theater.

Directie Theaterbureau de Kleine Muze

disclaimer